Follow Me

Globalisasi saiki jamane wis maju. Samubarang gawe wis nggunakake piranti sing sarwa modheren. Kabeh diarani iki jaman globalisasi. Yen jaman biyen, kentongan digunakake kanggo tandha anane bebaya, umpamane titir terus-terusan tandhane ana banjir gedhe. Mula para warga kudu enggal metu saka omah lan ngungsi golek papan sing aman. Saiki kentongan mau wis diganti nganggo piranti canggih kanggo kaya dene sirine sing otomatis bakal muni menawa ana banjir utawa tsunami. Semono ugo menawa ana gunung mbledos, angin gedhe, lan liya-liyane ukara inti wacan ing dhuwur yaiku?

Globalisasi saiki jamane wis maju. samubarang gawe wis nggunakake piranti sing sarwa modheren. kabeh diarani iki jaman globalisasi. yen jaman biyen, kentongan digunakake kanggo tandha anane bebaya, umpamane titir terus-terusan tandhane ana banjir gedhe. mula para warga kudu enggal metu saka omah lan ngungsi golek papan sing aman. saiki kentongan mau wis diganti nganggo piranti canggih kanggo kaya dene sirine sing otomatis bakal muni menawa ana banjir utawa tsunami. semono ugo menawa ana gunung mbledos, angin gedhe, lan liya-liyane ukara inti wacan ing dhuwur yaiku:

  1. air berasadari pegunungan.
  2. kabeh ngarani iki jaman globalisasi.
  3. saiki jamane wis maju.
  4. yen jaman biyen,kenthongan kanggo tandha anane bebaya.

Jawabannya adalah b. kabeh ngarani iki jaman globalisasi.

Globalisasi saiki jamane wis maju. samubarang gawe wis nggunakake piranti sing sarwa modheren. kabeh diarani iki jaman globalisasi. yen jaman biyen, kentongan digunakake kanggo tandha anane bebaya, umpamane titir terus-terusan tandhane ana banjir gedhe. mula para warga kudu enggal metu saka omah lan ngungsi golek papan sing aman. saiki kentongan mau wis diganti nganggo piranti canggih kanggo kaya dene sirine sing otomatis bakal muni menawa ana banjir utawa tsunami. semono ugo menawa ana gunung mbledos, angin gedhe, lan liya-liyane ukara inti wacan ing dhuwur yaiku kabeh ngarani iki jaman globalisasi.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. air berasadari pegunungan menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. kabeh ngarani iki jaman globalisasi menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Jawaban c. saiki jamane wis maju menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban d. yen jaman biyen,kenthongan kanggo tandha anane bebaya menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah b. kabeh ngarani iki jaman globalisasi.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url