Follow Me

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. Wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. Kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " Jlentrehe palupi. (Kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) kepriye manut panemune palupi ngenani kebaya iku?

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " jlentrehe palupi. (kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) kepriye manut panemune palupi ngenani kebaya iku:

  1. celcius.
  2. kebaya pinangka simbol kekurangane wanita.
  3. kebaya pinangka simbol kasulistyaning wanita.
  4. wanita kang nganggo kebaya tambah ayu lan luwes.

Jawabannya adalah b. kebaya pinangka simbol kekurangane wanita.

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " jlentrehe palupi. (kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) kepriye manut panemune palupi ngenani kebaya iku kebaya pinangka simbol kekurangane wanita.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. celcius menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. kebaya pinangka simbol kekurangane wanita menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Jawaban c. kebaya pinangka simbol kasulistyaning wanita menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban d. wanita kang nganggo kebaya tambah ayu lan luwes menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah b. kebaya pinangka simbol kekurangane wanita.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url